Роз'яснюємо законодавствоІнеформування про зміни до законів

«19 травня 2012 року у офіційному виданні «Голос України» №90-91 опубліковано Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України».

Згідно вимоги абзацу другого пункту 1 розділу ІІ Прикінцеві положення цього Закону він набирає чинності з дня набрання чинності Кримінальним процесуальним кодексом України за виключенням низки положень Розділу І, які вводяться в дію з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

До положень, які вводяться в дію з 20 травня 2012 року належать:

1. У Законі України «Про прокуратуру»:
1) у статті 13:

частину першу викласти в такій редакції:
"Систему органів прокуратури становлять: Генеральна прокуратура України, прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя (на правах обласних), міські, районні, міжрайонні, районні в містах. У разі необхідності Генеральний прокурор України може створювати спеціалізовані прокуратури на правах обласних, міських, районних та міжрайонних прокуратур";

частину другу виключити;
2) статтю 16 доповнити частинами четвертою та п'ятою такого змісту: "Прокурори міст з районним поділом здійснюють загальне керівництво підпорядкованими районними прокуратурами і контроль за їх діяльністю, вносять прокурору вищого рівня пропозиції про зміну штатної чисельності підпорядкованих прокуратур, присвоєння класних чинів працівникам цих прокуратур, їх заохочення та накладення на них стягнень.

Прокуратури міст з районним поділом не підміняють підпорядковані прокуратури та не дублюють їх функції";

3) статтю 46-1 виключити;

4) частини шосту та сьому статті 52 виключити;

5) статтю 56 викласти в такій редакції:

"Стаття 56. Роз'яснення поняття "прокурор"
Під поняттям "прокурор" у статті 8, частині четвертій статті 9, частинах першій, другій, третій статті 12, частині першій статті 20, статтях 34, 35, 36, 44, 45, частинах першій, третій, п'ятій і сьомій статті 46, статті 462, частині першій статті 47, статтях 48, 49, 50, 501 та 55 цього Закону слід розуміти: Генеральний прокурор України, перший заступник, заступники Генерального прокурора України, їх старші помічники та помічники, прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спеціалізованих прокуратур (на правах обласних), їх перші заступники, заступники, міжрайонні прокурори, прокурори міст, районів, районів у містах та прирівняних до них спеціалізованих прокуратур, їх перші заступники і заступники, начальники головних управлінь, управлінь, відділів прокуратур, їх перші заступники, заступники, старші прокурори та прокурори прокуратур усіх рівнів, які діють у межах своєї компетенції".

2. У Кримінальному кодексі України
зміни до частини другої статті 53 «Штраф» (щодо уточнення словами неоподатковуваних мінімумів доходів громадян)

3. У Митному кодексі України
зміни до статті 352 «Переміщення або дії спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю» (щодо конфіскації транспортних засобів із спеціально виготовленими сховищами)

4. У Законі України «Про судоустрій та статус суддів»
зміни до статей: 18 (щодо запровадження у місцевих загальних судах та апеляційних судах областей, міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді АР Крим спеціалізації зі здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх, 21, 24 (щодо порядку обрання слідчого судді з числа суддів місцевого суду), 29 (щодо здійснення повноважень слідчого судді в апеляційному суді), 57 (щодо статусу народного засідателя, присяжного), 58-1, 59, 60, 61, 62 (щодо списків присяжних, винагороди та інше), 63, 66, 71, 115 ( щодо питань офіційних видань та зборів суддів)

5. У Законі України «Про міліцію»
зміни до статті 13 (щодо заборони направлення спеціальних підрозділів міліції для забезпечення проведення слідчих дій, використання при їх проведенні (масок, шоломів тощо), демонстрації зброї, спеціальних засобів, за винятком забезпечення слідчої дії у кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину та підстав вважати, що буде чинитися опір. Підстава – дозвіл прокурора, у невідкладних випадках – його негайне повідомлення)».


Використання матеріалів прокуратури Рівненської області
дозволяється лише за умови посилання на http://pro.gov.ua