Роз'яснюємо законодавствоРоз’яснення антикорупційного законодавства: повідомлення про суттєві зміни майнового стану суб'єкта декларування

Починаючи з 01.09.2016 в Україні діє система подання та оприлюднення декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (Е-декларування).

Інформація про доходи та майнові статки цих осіб вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК).

За рішенням НАЗК система розпочала свою роботу в два етапи: з 01.09.2016 по 31.10.2016 декларації заповнили і подали особи, які, згідно із приміткою до статті 50 Закону України «Про запобігання корупції», займали відповідальне та особливо відповідальне становище, а вже з 01.01.2017 подавати е-декларацію зобов’язані всі інші суб’єкти декларування.

Окремою новелою для суб’єктів декларування слід відзначити вимоги частини 2 статті 52 Закону України «Про запобігання корупції», згідно з якими, з 01.09.2016 у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це НАЗК.

Таким чином, упродовж 10 днів з моменту отримання доходу або придбання майна на суму, що перевищує 80 тис грн (оскільки прожитковий мінімум станом на 01.01.2017 становить 1600 грн) декларант зобов’язаний внести до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідну інформацію.

Також НАЗК акцентує увагу на тому, що доходи включають:

- заробітну плату (грошове забезпечення), отриману як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. Під заробітною платою розуміється основна заробітна плата, а також будь-які заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) особі у зв’язку з відносинами трудового найму; - гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами;

- дохід від підприємницької або незалежної професійної діяльності;

- дохід від надання майна в оренду;

- дивіденди;

- проценти;

- роялті;

- страхові виплати;

- благодійну допомогу;

- пенсію;

- спадщину;

- доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав;

- подарунки та інші доходи.

Довідково:

Статтею 45 Закону України «Про запобігання корупції» встановлюється обов’язок подання щорічно до 1 квітня шляхом заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Форму повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування та правила заповнення цієї форми затверджено рішенням Національного агентства від 10.06.2016, яке зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 961/29091. Інформація подається суб’єктом декларування особисто шляхом заповнення відповідної електронної форми на веб-сайті НАЗК через власний персональний електронний кабінет суб’єкта декларування у системі Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Відділ організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції

прокуратури Рівненської області


Використання матеріалів прокуратури Рівненської області
дозволяється лише за умови посилання на http://pro.gov.ua