Роз'яснюємо законодавствоЯк вирішуються спори та розбіжності, що виникають під час користування електричною енергією?

З 26 липня 1999 року введена в дію Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил користування електричною енергією для населення.” Ці правила регулюють відносини між громадянами (далі - споживачі електричної енергії) та електропостачальниками.

Споживання електричної енергії здійснюється на підставі договору про користування електричною енергією, укладеного між споживачем і електропостачальником, що розробляється електропостачальником.

Згідно умов типового Договору електропостачальник (основне енергетичне товариство в області, що спеціалізується на передачі та постачанні електричної енергії в нашій області - ЗАТ «Ей-І-Ес Рівнеенерго» та його структурні підрозділи – дільниці на місцях) зобов’язується:

- забезпечувати надійне постачання електричної енергії  згідно з умовами ліцензій та договором про користування електричною енергією;

- надавати інформацію про послуги, пов’язані з електропостачанням, та про терміни обмежень і відключень;

- розглядати звернення та претензії споживача щодо надання послуг, пов’язаних з постачанням електричної енергії, та приймати з цього приводу рішення у терміни, передбачені законодавством;

і т.д. згідно умов договору.

Споживачі електроенергії мають право на:

- отримання інформації щодо якості електричної енергії, тарифів, порядку оплати, умов та режимів її споживання;

- якісне обслуговування електропостачальником електричних мереж і розрахункових приладів обліку;

- відшкодування згідно із законодавством збитків, заподіяних внаслідок порушення його прав;

та інші.

Крім того, згідно умов договору споживачі електроенергії мають право пред’явити претензії до електропостачальника з приводу неякісного надання енергопостачання.

У разі порушення електропостачальником умов договору споживач викликає представника електропостачальника для складання та підписання акта-претензії споживача, в якому зазначаються терміни, види, показники порушень, тощо.

Після надходження звернення споживача з викликом представника енергопостачальника для складання акту-претензії, начальник дільниці забезпечує складання акту-претензії за місцем споживання електричної енергії споживачем протягом 3-х днів з дня звернення у містах та протягом 7 днів – у сільській місцевості.

Акт-претензія складається споживачем та представником електропостачальника і скріплюється їхніми підписами.

У разі відмови представника електропостачальника від підписання акту, він вважається дійсним, якщо його підписали не менше ніж три споживачі або споживач і виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоврядування.

Акт-претензія споживача подається електропостачальнику, який у десятиденний термін усуває недоліки або надає споживачеві обгрунтовану відмову щодо задоволення його претензії.

Якщо внаслідок неякісного надання електропостачання споживачеві заподіяно шкоду,  то він має право звернутися із заявою про відшкодування збитків до Постійно-діючих комісій по розгляду звернень споживачів, які створені в кожній діяльниці ЗАТ «Ей-І-Ес Рівненерго».  При наявності документально підтвердженого факту пошкодження майна, завдання шкоди здоров’ю, тощо (оцінюється на підставі акту, акту-претензії та інших отриманих документів) електропостачальником виплачується шкода споживачеві у добровільному (досудовому) порядку.

Спори та розбіжності, що можуть виникнути під час  користування електричною енергією, якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між сторонами, вирішуються у судовому порядку.

 

Відділ захисту майнових,
інших особистих прав і свобод громадян
та інтересів держави прокуратури області


Використання матеріалів прокуратури Рівненської області
дозволяється лише за умови посилання на http://pro.gov.ua