Роз'яснюємо законодавство1 липня вступив в дію Закон України "Про засади запобігання та протидії корупції"

В Україні з 1 липня набрав чинності закон «Про засади запобігання та протидії корупції в Україні», крім ст.ст.11 і 12 (вони наберуть чинності з 1 січня 2012р.).

Антикорупційний закон передбачає ефективні правові механізми запобігання, виявлення, припинення і розслідування корупційних правопорушень як у публічному, так і в приватному секторах. У законі істотно розширено коло осіб, які є суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення. Серед них - не лише державні чиновники й особи, які виконують державні функції, а й посадові особи юридичних осіб приватного права, а також фізичні та юридичні особи.

Так, відповідно до статті 4 Закону суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення є:

1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України, Голова Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад;
в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування;
г) військові посадові особи Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань;
ґ) судді Конституційного Суду України, інші професійні судді, Голова, члени, дисциплінарні інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, службові особи секретаріату цієї Комісії, Голова, заступник Голови, секретарі секцій Вищої ради юстиції, а також інші члени Вищої ради юстиції, народні засідателі і присяжні (під час виконання ними цих функцій);
д) особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, особи начальницького складу податкової міліції;
е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, дипломатичної служби, митної служби, державної податкової служби;
є) члени Центральної виборчої комісії;
ж) посадові та службові особи інших органів державної влади;

2) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені в пункті 1 частини першої цієї статті, але одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету;
б) особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, члени трудового арбітражу, третейські судді під час виконання ними цих функцій, інші особи в установлених законом випадках);
в) посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому або судовому органі іноземної держави, в тому числі присяжні засідателі, інші особи, які здійснюють функції держави для іноземної держави, зокрема для державного органу або державного підприємства), а також іноземні третейські судді, особи, які уповноважені вирішувати цивільні, комерційні або трудові спори в іноземних державах у порядку, альтернативному до судового;
г) посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її імені), а також члени міжнародних парламентських асамблей, учасником яких є Україна, та судді і посадові особи міжнародних судів;

3) особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або особи, спеціально уповноважені на виконання таких обов'язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, відповідно до закону;

4) посадові особи юридичних осіб, фізичні особи - у разі одержання від них особами, зазначеними у пунктах 1, 2 частини першої цієї статті, або за участю цих осіб іншими особами неправомірної вигоди.

Законом встановлюються обмеження на використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, отримання подарунків, а також на можливість працевлаштування близьких осіб, обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування.

Розділ ІІІ закону передбачає участь громадськості у заходах щодо запобігання та протидії корупції. Громадськість має право, зокрема, повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних правопорушеннях спеціально уповноважений орган у сфері протидії корупції.

Ще одне нововведення: Законом передбачено створення Єдиного державного реєстру, який буде містити інформацію про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. Даний реєстр має бути сформований Міністерством Юстиції України.

Відтепер особи, щодо яких винесено постанову про притягнення як обвинуваченого, підлягають відстороненню від виконання повноважень до розгляду справи судом, якщо інше не передбачено законом.

Крім того, особа, щодо якої складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, може бути відсторонена від виконання службових повноважень за рішенням керівника органу (підприємства, установи, організації), в якому він працює до закінчення розгляду справи судом.

У законі також вводиться обов'язок державних службовців декларувати не тільки свої доходи, але і доходи близьких осіб (норма діятиме з 1 січня наступного року).

За вчинення корупційних правопорушень особи, зазначені в частині першій статті 4 цього Закону, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності в установленому законом порядку.

Також законом внесено зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального Кодексу України, Кримінально-процесуального Кодексу України.

Зокрема, Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнено Главою 13-А «Адміністративні корупційні правопорушення».

Відповідно до внесених доповнень і змін до Кримінального кодексу України збільшується кількість складів злочинів і посилюються санкції стосовно корупціонерів. Передбачено відповідальність за такі злочини як незаконне збагачення (стаття 368-2), комерційний підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (стаття 368-3), підкуп особи, яка надає публічні послуги (стаття 368-4) тощо.

Відділ нагляду за виконанням законодавства
у сфері запобігання і протидії корупції та
досудовим слідством прокуратури області


Використання матеріалів прокуратури Рівненської області
дозволяється лише за умови посилання на http://pro.gov.ua