Роз'яснюємо законодавствоПорядок вирішення земельних спорів

Перелік органів, які уповноважені вирішувати земельні спори, передбачений ст. 158 Земельного кодексу України, зокрема, до них належать:

- суди;

- органи місцевого самоврядування;

- центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Так, виключно судом вирішуються земельні спори з приводу володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, а також спори щодо розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей.

Органи місцевого самоврядування вирішують земельні спори у межах населених пунктів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства, а також спори щодо розмежування меж районів у містах.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, вирішує земельні спори щодо меж земельних ділянок за межами населених пунктів, розташування обмежень у використанні земель та земельних сервітутів.

У разі незгоди власників землі або землекористувачів з рішенням органів місцевого самоврядування, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, спір вирішується судом.

Таким чином, судам підвідомчі всі земельні спори, органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів уповноважені вирішувати лише окремі їх види.

Крім того, відповідно до Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" із змінами від 23.02.2012, функції щодо здійснення державного контролю за використанням та охороною земель покладено на Державну інспекцію сільського господарства України.

Лише після вирішення спорів у сфері земельних відносин вищевказаними компетентними органами або неприйняття ними у встановлені строки рішень з цих питань, у відповідності до вимог ст.21 Закону України "Про прокуратуру", перевірки за заявами фізичних чи юридичних осіб, зверненнями та запитами депутатів усіх рівнів, крім заяв та повідомлень про кримінальне правопорушення, здійснюються органами прокуратури.

Начальник відділу захисту інтересів громадян і держави
у сфері земельних відносин прокуратури області
молодший радник юстиції
Роман Марута


Використання матеріалів прокуратури Рівненської області
дозволяється лише за умови посилання на http://pro.gov.ua