Роз'яснюємо законодавствоПро порядок розгляду та вирішення органами прокуратури звернень у кримінальному провадженні

Кримінальний процесуальний кодекс України, який набрав чинність 20.11.2012, по-новому регулює порядок оскарження учасниками процесу дій слідчого і прокурора.

За загальним правилом рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора під час досудового розслідування (статті 303 – 307) оскаржуються до слідчого судді.

До прокурора можна оскаржити такі дії:

а) прокурору, який здійснював процесуальне керівництво, - постанову слідчого про закриття кримінального провадження упродовж десяти днів з моменту отримання заявником, потерпілим копії постанови (частина 5 статті 284). Можливість подальшого оскарження цього рішення прокурора прокурору вищого рівня кодексом не передбачена;

б) прокурору вищого рівня – недотримання розумних строків слідчим, прокурором під час досудового розслідування (стаття 308). Під поняттям прокурор вищого рівня слід розуміти посадових осіб органів прокуратури, які є безпосередніми керівниками прокурора, який здійснює процесуальне керівництво;

в) до прокуратури вищого рівня – оскарження слідчими рішень, дії чи бездіяльність прокурора, що прийняті або вчинені у відповідному досудовому провадженні. При цьому, рішення службової особи органу прокуратури вищого рівня є остаточними і не підлягає оскарженню до суду, інших органів державної влади, їх посадових чи службових осіб (статті 311 – 313).

Чинним КПК України не передбачений порядок оскарження прокурору рішень органів внутрішніх справ про відмову в порушенні кримінальної справи, які прийняті до 20.11.2012.

Перший заступник прокурора міста Рівне
Андрій Максимчук


Використання матеріалів прокуратури Рівненської області
дозволяється лише за умови посилання на http://pro.gov.ua