Роз'яснюємо законодавствоПорядок оскарження рішень органів місцевого самоврядування у сфері земельних відносин

У житті територіальних громад Рівненщини особливо актуальними лишаються питання захисту інтересів громадян у сфері використання земельних ресурсів.

У зв’язку з тим, що нерідко дії органів місцевого самоврядування області при розподілі та передачі у власність земель суперечать вимогам чинного законодавства, мають місце випадки суспільного осуду рішень з цих питань. Щодо законності дій органів місцевого самоврядування громадяни все частіше звертаються до прокуратури з проханням відреагувати на можливі порушення закону.

У ситуації, що склалася, виникла необхідність роз’яснення певних норм законодавства у сфері земельних правовідносин.

Які ж органи наділені правом контролювати діяльність органів місцевого самоврядування у сфері земельних правовідносин?

На Рівненщині таким органом являється Державна інспекція сільського господарства у Рівненській області, яка є органом, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) у сфері земельних відносин.

До повноважень інспекції, зокрема, належить організація та здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності, у тому числі за дотриманням органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами вимог земельного законодавства та встановленого порядку набуття і реалізації права на землю.

Перелік органів, які уповноважені вирішувати земельні спори, визначено ст. 158 Земельного кодексу України. До них належать:

- суди;

- органи місцевого самоврядування;

- центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Так, виключно судом вирішуються земельні спори з приводу володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, а також спори щодо розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей.

Такі вимоги передбачено і статтею 77 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» – спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб місцевого самоврядування, вирішуються в судовому порядку.

Що стосується оскарження рішень органів місцевого самоврядування щодо безоплатної передачі земель у приватну власність, то такий порядок чітко передбачений статтею 118 Земельного кодексу України. Вказаною нормою врегульовано, що відмова органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування у передачі земельної ділянки у власність або залишення клопотання без розгляду можуть бути оскаржені до суду.

Оскарження до суду може бути здійснено в порядку адміністративного судочинства, яке регулюється Кодексом адміністративного судочинства України (далі Кодекс).

Стаття 6 Кодексу визначає, що кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень порушені її права, свободи або інтереси.

Відповідно до ст. 105 Кодексу, адміністративний позов може містити вимоги про:

1) скасування або визнання нечинним рішення відповідача - суб'єкта владних повноважень повністю чи окремих його положень;

2) зобов'язання відповідача - суб'єкта владних повноважень прийняти рішення або вчинити певні дії;

3) зобов'язання відповідача - суб'єкта владних повноважень утриматися від вчинення певних дій;

4) стягнення з відповідача - суб'єкта владних повноважень коштів на відшкодування шкоди, завданої його незаконним рішенням, дією або бездіяльністю;

5) виконання зупиненої чи невчиненої дії;

6) встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) суб'єкта владних повноважень;

7) примусове відчуження земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності.

Органи місцевого самоврядування вирішують земельні спори у межах населених пунктів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства, а також спори щодо розмежування меж районів у містах.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, вирішує земельні спори щодо меж земельних ділянок за межами населених пунктів, розташування обмежень у використанні земель та земельних сервітутів.

Лише після вирішення спорів у сфері земельних відносин відповідними компетентними органами або неприйняття ними у встановлені строки рішень з цих питань, у відповідності до вимог ст. 21 Закону України "Про прокуратуру", перевірки за заявами фізичних чи юридичних осіб, зверненнями та запитами депутатів усіх рівнів, крім заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення, здійснюються органами прокуратури.

Відділ захисту інтересів громадян
і держави у сфері земельних відносин
прокуратури області


Використання матеріалів прокуратури Рівненської області
дозволяється лише за умови посилання на http://pro.gov.ua