Прокуратура Рівненської області Prosecutor's Office Of Rivne Region

Інформаційно-довідкові матеріали

Форма запиту на інформацію, що подається до прокуратури Рівненської області письмово (на прийомі в прокуратурі Рівненської області та по телефону) відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Форма запиту на інформацію, що подається до прокуратури Рівненської області відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надісланий поштою, факсом та електронною поштою

Форма для електронного інформаційного запиту до прокуратури Рівненської області

16.11.2017

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію та можуть міститися в документах органів прокуратури України

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генеральної
прокуратури України
15 листопада 2017 року № 325