Рівненська обласна прокуратура Rivne Region Prosecutor's Office

Нормативна база

18.04.2019

Інформація стосовно вимог щодо політичної неупередженості державних службовців

З метою дотримання державними службовцями вимог Закону України «Про державну службу» інформуємо.

18.04.2019

Правила внутрішнього службового розпорядку державних службовців органів прокуратури Рівненської області

ПОГОДЖЕНО
Профспілковим комітетом
прокуратури Рівненської області
28 листопада 2016 року
ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами державних службовців органів