Прокуратура Рівненської області Prosecutor's Office Of Rivne Region

Про порядок розгляду звернень громадян та особистого прийому в органах прокуратури Рівненської області

 

УВАГА!!!

ПРИЙОМ ГРОМАДЯН У прокуратурі Рівненської області ПРИЗУПИНЕНО

З метою недопущення поширення коронавірусу COVID-19 та на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» встановлено карантин.

На виконання вказаної постанови та наказу виконувача обов’язків Генерального прокурора від 13.03.2020 № 147 прийом громадян в органах прокуратури області призупинено на зазначений період карантину. Допуск до адміністративних будівель органів прокуратури тимчасово обмежено.

Разом з тим інформуємо, що подати звернення громадяни мають право на офіційні електронні поштові адреси регіональної та місцевих прокуратур, телефони «гарячих ліній», розміщені на офіційному сайті прокуратури Рівненської області https://pro.gov.ua/, поштові скриньки для звернень або звичайним поштовим зв’язком. 

 

Конституція України встановлює, що усі громадяни мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглядати звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

При розгляді звернень працівники прокуратури керуються Конституцією України, законами України «Про прокуратуру», «Про звернення громадян», правовими актами, виданими Генеральним прокурором України.

30.09.2016 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя» від 02.06.2016, яким внесено зміни до Конституції України, зокрема, доповнено статтею 131-1. У відповідності до норм статті 131-1прокуратура здійснює:

1) підтримання публічного обвинувачення в суді;
2) організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку;
3) представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом.

Крім того, у відповідності до пункту 9 розділу VI Конституції України, прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних законів функцію досудового розслідування до початку функціонування органів, яким законом будуть передані відповідні функції, а також функцію нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, - до набрання чинності законом про створення подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій.

Згідно частини 3 статті 2 Закону України «Про прокуратуру», на прокуратуру не можуть покладатися функції, не передбачені Конституцією України.

Також, Законом України «Про прокуратуру» внесено зміни до Закону України «Про звернення громадян», якими виключено статтю 29 даного Закону та, відповідно, позбавлено органи прокуратури повноважень щодо нагляду за дотриманням законодавства про звернення громадян.

З наведених вище норм законодавства вбачається, що органи прокуратури з 26.10.2014 позбавлені повноважень щодо проведення перевірок у порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів.

Заяви і повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення вирішуються в органах прокуратури відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, Інструкції про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах прокуратури України заяв, повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення.

Скарги на рішення, дії або бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування, а також на вироки, рішення, ухвали, постанови судів розглядаються в порядку та межах, передбачених відповідно кримінальним, цивільним, господарським або адміністративним процесуальним законодавством та рішеннями Конституційного Суду України.

Скарги на вироки, рішення, ухвали, постанови судів можуть розглядатися з метою оцінки дотримання прокурорами у судовому розгляді основних принципів професійної етики та поведінки працівника прокуратури.

Суб’єктами права на звернення до органів прокуратури законодавство України визнає як фізичних, так і юридичних осіб.

В органах прокуратури області існує такий порядок розгляду звернень.

Після реєстрації звернень по них приймається одне з рішень:
- прийняття звернення до свого провадження;
- направлення звернення підпорядкованому прокурору;
- повернення звернення заявнику з наданням відповідних роз’яснень;
- скерування звернення за територіальністю та/чи належністю;
- долучення звернення до наглядового провадження чи номенклатурної справи.

Про направлення звернення до інших органів, або на адресу підпорядкованих прокурорів обов’язково повідомляється заявник.

Більшість звернень, які надходять до органів прокуратури, розглядаються та вирішуються впродовж місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення та перевірки, – не пізніше п’ятнадцятиденного терміну. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, прокурором або заступником прокурора строки розгляду звернень продовжуються з обов’язковим повідомленням заявника.

У 5-денний строк направляються звернення для розгляду за належністю в інші відомства чи для вирішення до підпорядкованих прокуратур з повідомленням про це заявників.

Максимальні строки вирішення не можуть перевищувати 45 днів для розгляду звернень фізичних та юридичних осіб.

Днем виконання звернення вважається дата відправлення письмової відповіді.

Керівництвом прокуратури області щоденно здійснюється прийом громадян згідно графіка.

ГРАФІК
прийому громадян у прокуратурі Рівненської області

Вівторок
Войтенко А.Б. - Прокурор Рівненської області з 10 год. до 13 год.
П'ятниця
Ольшанецький І.В. - перший заступник прокурора області з 10 год. до 13 год.
Середа
Павленко Р.І. - заступник прокурора області з 10 год. до 13 год.
Четвер
______ - заступник прокурора області з 10 год. до 13 год.

Телефон приймальні громадян: 67-15-19

Електронна адреса для прийому електронних звернень громадян: zvern@pro.gp.gov.ua

У відповідності до ст.5 Закону України "Про звернення громадян" у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Особистий прийом громадян у регіональній прокуратурі здійснюється в порядку, передбаченому Інструкцією про порядок розгляду звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури України, затвердженою Наказом Генеральної прокуратури України № 357 від 20.12.2017, яка зареєстрована в Міністерстві юстиції України 16.01.2018 № 65/31517 та згідно організаційно-розпорядчих документів регіональної прокуратури.

Прокурор Рівненської області приймає громадян за зверненнями, у задоволенні яких відмовлено його першим заступником та заступниками або у разі оскарження їх дій чи рішень.

Перший заступник, заступники прокурора області приймають звернення громадян, розгляд яких віднесено до їх компетенції відповідно до розподілу функціональних обов'язків, з питань незгоди з діями чи рішеннями, прийнятими за результатами розгляду їхніх звернень керівником самостійного структурного підрозділу регіональної прокуратури, керівником місцевої прокуратури.

Керівники структурних підрозділів регіональної прокуратури, їх заступники згідно з компетенцією приймають громадян зі зверненнями щодо дій чи рішень, прийнятих підлеглими працівниками або керівниками місцевих прокуратур, їх заступниками, а також з питань зволікання, тривалого неприйняття ними рішень.

Прокурори відділів регіональної прокуратури - щодо дій чи рішень, прийнятих заступниками керівників місцевих прокуратур. 

 

ЗРАЗОК заяви (скарги)

Прокурору Рівненської області
П.І.П. заявника
Поштова адреса, телефон

 

ЗАЯВА (СКАРГА)

 

Суть оскаржуваного питання
___________________________

Вимога (прохання) до прокурора  
___________________________

 

Дата, підпис